Prosessen fra påmelding til deltakelse

Aller først må du sende inn påmelding. Denne finner du HER, ved å klikke på Påmelding i menyen, på Facebook-siden vår: «GaltvortSkolen.net», eller på hovedsiden www.galtvortskolen.net.

Noen dager etter at påmeldingsfristen har utløpt vil de som har fått plass på arrangementet motta en epost med info om personopplysningsskjema, kostymebestilling, en giro med innbetaling og generell info om arrangementet.

Listen for deltakere blir lagt ut med brukernavn på Facebook-siden vår sånn at de andre deltakerne vet hvem som kommer. Deltakerne blir plukket ut tilfeldig ved trekning fra listen med påmeldinger om det er ventelister. Om det ikke er ventelister vil alle motta plass. Med andre ord: Alle påmeldte har like stor sjanse til å komme med, uavhengig av om påmeldingen blir sendt inn sent eller tidlig innenfor fristen.

Personopplysningsskjemaet

Her blir du bedt om å oppgi:

• navn, brukernavn, fødselsdato, hus på Galtvortskolen, hvem du ønsker å dele rom med, telefon til foresatte/kontaktpersoner (i tilfelle sykdom/skade)

• eventuelle allergier, dietter eller evt. andre helsemessige tilstander/diagnoser vi bør vite om i forhold til tilrettelegging, reseptfrie legemidler (hvorvidt vi skal kontakte foresatte/kontaktpersoner før vi gir dette)

• info om fotografering i forhold til presse/promotering (med eller uten navn, eller ikke i det hele tatt)