Info om arrangementene

Vi har alltid våkne nattevakter som passer på når deltakerne sover. Dette er en trygghet både når det gjelder brannsikkerhet og om noen skulle trenge litt ekstra omsorg om nettene blir lange og hjemlengselen kommer snikende.

Fagene vi underviser i inneholder en god dæsj fantasi (for å skape illusjon av en magisk verden), men også ferdigheter eller kunnskap som vi kan kjenne igjen fra fag ellers (naturfag, forming, samfunnsfag, historie osv.). Men vi bruker andre ord og gjør det hele magisk. Lek og læring står også veldig sentralt selv om vi har alle aldersgrupper med oss på arrangementene våre.

Gudbrandsdalen leirskole (Fagerhøy) er en av Østlandets mest populære leirskoler med flere tusen besøkende hvert år. Leirskolen ligger høyt til fjells i Peer Gynts riker, hvor de har holdt leirskole for barn og unge i over 40 år.

Dette er en trygg og god plass for oss å være, med erfarne folk på huset både når det gjelder naturen og bygningen.

Vi er også den første i Norge til å ha denne type leir/arrangement for barn og unge, og vi har god kvalitet på innholdet (undervisning, plott, eventer, cosplay, skuespill). I tillegg har vi arrangører som ser til andre ulike og viktige arbeidsoppgaver som ikke dreier seg om selve spillet og undervisningen (kokk, nattevakt, støtte og hjelp om noen trenger det under oppholdet osv.)