Søknad om leirstøtte til våre arrangementer

Vi i Galtvortskolen ønsker at alle skal få en sjanse til å delta på våre arrangementer. Derfor har vi satt i gang en støtteordning for barn og ungdom som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å betale full pris på Galtvortskolens arrangementer.

Det kan søkes om halv deltakeravgift på våre arrangementer. Sommerleiren koster ordinært 6550kr, men får du søknaden innvilget vil arrangementet koste 3275kr. Søkeren må være over 18 år for å søke selv, ellers må søknaden fylles ut av en foresatt.

Ved stor pågang vil vi ikke kunne innvilge alle søknadene som blir sendt inn. Det vil bli tatt en vurdering på for eksempel om deltakerne har mottatt støtte tidligere og begrunnelse i søknaden.

Søknaden må sendes inn før påmeldingsfristen går ut innen 1. mars 2024. Sendes søknaden etter fristen vil den ikke bli tatt opp til vurdering. Fint om dere melder dere på først og søker om leirstøtte etterpå.

Søknadsskjema finner du HER.